Avelsbasen - ju större desto bättre


De flesta genetiska sjukdomar uppkommer genom en sk. inavelsdepression. Katterna är helt enkelt alltför inavlade. För att maine coonen som ras ska bli friskare och sundare behövs en större och mer varierad genpool.

Genom överanvändning av vissa linjer har maine coonens avelsbas blivit alltför smal. Hela 70% av den internationella maine coonens genpool härrör från endast 5 noviskatter! Genom att använda äldre, mindre använda linjer, samt introducera helt nya novislinjer från Maine och nordamerika kan rasens avelsbas breddas. Därmed kan också maine coonens hälsa stärkas.

Top 5
De fem vanligast förekommande noviskatterna i dagens maine coon-katters stamtavlor är följande:

  • Andy Katt of Heidi Ho, hane (ca 20% av genpoolen)
  • Bridget Katt of Heidi Ho, hona (ca 20% av genpoolen)
  • Dauphin de France of Tati-Tan, hane (ca 15% av genpoolen)
  • Tatiana of Tati-Tan, hona (ca 8% av genpoolen)
  • Smokie Joe of Whittemore, hane (ca 7% av genpoolen)

Dessa katter levde på 1960- och 70-talen.
Har du en maine coon kan du med allra största sannolikhet hitta dem någonstans längst bak i stamtavlan.

Dessa katter brukar benämnas "top 5" och genom att beräkna deras förekomst i stamtavlorna får man en bild av hur intressant stamtavlan är ur ett utparningsperspektiv. Utgår man ifrån de två vanligast förekommande katterna av dessa fem, Andy Katt of Heidi Ho och Bridget Katt of Heidi Ho, får man procenttalet för Heidi Ho eller "top 2".

Klonerna
Att räkna förekomsten av "kloner" är ett annat sätt. "Klonerna" är alla avkommor efter Heidi Ho Sonkey Bill och Tanstaafl Polly Adeline of Heidi Ho och de föddes åren 1979-1982. Benämningen fick de givetvis eftersom de var så otroligt lika varandra. (En domare frågade en gång om de möjligtvis var klonade?) Eftersom "klonerna" var mycket framgångsrika vid utställningar ville uppfödare förstås använda dem i sin avel. Därefter inavlades deras avkommor i sin tur med varandra. Idag härstammar hela 40% av generna i genpoolen efter dessa bröder och systrar, dvs "klonerna".

Långsiktigt avelsarbete
Den största utmaningen med att bedriva avel är att försöka få fram friska, sunda katter med maine coonens trevliga och vänliga sätt. Detta avelsarbete sker på långsiktig basis. Genom att para in nya linjer i stammen och genom att regelbundet testa avelsdjuren för genetiska sjukdomar hoppas jag kunna bidra till rasens bevarande och fortväxt.