maine coon katt

Hälsa

Maine Coon-kattens hälsoprogram

I sin rasstandard beskrivs maine coonen som en naturlig ras med ett älskvärt temperament. Rasen härstammar från arbetande bondkatter i nordöstra Amerika. Det är just denna ”naturlighet” hos maine coonen som får så många att älska och beundra den. Internationellt sett är maine coonen idag en av de absolut populäraste kattraserna.

 

Popularitet har tyvärr en baksida. I takt med att man avlar för specifika egenskaper får man även en del oönskade egenskaper i bagaget. Detta gäller för all avel generellt, och det finns knappast någon kattras som klarat sig helskinnad ur inavel/linjeavel. För maine coonen har aveln medfört att framför allt två genetiska åkommor nu förekommer inom rasen: höftledsdysplasi (HD) och hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Dessa åkommor är inte alls unika för maine coonen, utan förekommer även inom andra raser. HCM är till exempel den vanligaste hjärtsjukdomen hos katt.

 

Rasklubben Maine Coon-katten har som mål att värna om maine coonens hälsa och fortlevnad. Därför har rasklubben startat hälsoprogram för att kartlägga förekomsten av HD och HCM, och därmed försöka att minska förekomsten av hälsoproblemen. Inspirationskällor har varit andra framgångsrika hälsoprogram inom såväl katt- som hundaveln.

 

Maine Coon-katten har bland annat studerat hälsoprogrammet för PRA inom abessinieruppfödningen, och olika typer av hälsoprogram på hund.

 

Då och då hör man människor som tror att maine coonen är sjukare än andra raser, eftersom de arbetar med hälsoprogram och utparningar. Det är förståeligt att man spontant tror det, men om man tänker efter så borde ju engagerade och ambitiösa uppfödare som startar hälsoprogram och arbetar med inavelsfrågor snarare borga för att rasen blir sundare än andra raser.

De vill förbättra katternas hälsa så långt det är möjligt, lika väl som förbättra typ och temperament. De hälsoproblem som 

 har satts i fokus är de som de idag uppfattar som de allvarligaste problemen i rasen. Det betyder inte att problemen är större hos maine coonen än hos raser utan hälsoprogram. Tvärt om, bör en ras, vars uppfödare arbetar med hälsoprogram, rimligtvis bli friskare än raser som saknar organiserat hälsoarbete.

 

Intresset för Maine Coon-kattens hälsoprogram har även väckts bland uppfödare i andra länder. Allt fler utländska uppfödare skickar röntgenplåtar för bedömning hos Lars Audell, och registrering i det svenska HD-registret. Maine Coon-katten hoppas även på ett samarbete när det gäller kartläggningen av HCM. På det sättet ökar våra möjligheter att vi tillsammans ska kunna hålla vår naturliga maine coon frisk och sund även i framtiden. Läs mer om HD och HCM och våra hälsoprogram genom att följa länkarna nedan.